انگلیسی
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی ایار

 

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

mehdi_ayar@yahoo.com

m_ayar@iaushab.ac.ir

 

تحقیق و پژوهش

 

 

لیست مقالات چاپ و ارائه شده

 

1. Mortaza Abbaszadeh, Ayaz Isazadeh, Mehdi Ayar, "Database Replication with Availability and Consistency Guarantees through Failure-Handling", The Second IEEE International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI), France, 2007.

 

2. Mehdi Ayar, Ayaz Isazadeh, Mortaza Abbaszadeh, "An Improved Distributed CCA Framework Based On Avaki Platform", IEEE Region 8 EUROCON 2007 – Computer as a Tool, Poland, 2007.

 

3. Mehdi Ayar, "A Component-Based Framework for Distributed Systems", IEEE International Conference on Global Information Infrastructure(GIIS), Marrakech, 2007.

 

4. مهدی ایار، "بهبود ميزان گذردهي و بهره وري سيستم هاي نرم افزاري مبتني بر مؤلفه"، چهاردهمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، 1387.

 

5. مهدی ایار، "ارايه يك الگوريتم مسيريابي كارآ و مبتني بر خوشه بندي براي شبكه هاي بي سيم موردي"، سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، همدان، 1389.

 

6. مهدی ایار، باقر زارعی، "مسیریابی در شبکه های موردی سیار با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر یادگیری"، نهمین همایش کامپیوتر و سیستمهای هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، 1390.

 

7. باقر زارعی، مهدی ایار، "یک رویکرد مبتنی بر آتوماتای یادگیر سلولی برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با ظرفیت محدود"، نهمین همایش کامپیوتر و سیستمهای هوشمند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، 1390.

 

8. Sanaz Talebi, Mohammad Ali JabraeilJamali, Mehdi Ayar, "Modeling and Performance Evaluation TAODV Routing Protocol Using Stochastic Petri Nets", International Journal of Computer Applications Technology and Research (IJCATR), Volume 3 Issue 6 June 2014.

 

 

 

لیست طرح های پژوهشی انجام شده

 

1. ارائه یک الگوریتم مسیریابی کارا و مبتنی بر خوشه بندی برای شبکه های حسگر موردی

2. مسیریابی در شبکه های موردی سیار با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر یادگیری

3. ارائه یک پروتوکل مسیریابی جدید در شبکه های حسگر بیسیم

4. ارائه چارچوب جدیدی برای بهینه سازی مسائل مسیرگزینی


 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.